Asfaltiranje i svi ostali radovi u niskogradnji – SZR Tehnoizgradnja Kovin

Asfaltiranje i svi ostali radovi u niskogradnji – SZR Tehnoizgradnja Kovin

Delatnost: Gradjevinski radovi
PIB: 104378975
Adresa: Proleterska 172
Poštanski broj: 26220
Grad / Opština: Kovin
Telefon: 063/460-693
E-Mail: tehnoizgradnja@yahoo.com
Web:

Asfaltiranje i isvi ostali radovi u niskogradnji SZR Tehnoizgradnja Kovin

Sve vrste građevinskih radova u niskogradnji:
  • iskopi i nasipi terena,
  • priprema podloge za asfalt i behaton,
  • ugradnja ivičnjaka,
  • ugradnja behaton ploča,
  • ugradnja asfalta,
  • ugradnja gotovog betona,
  • izrada kanalizacije.