Bezbednost i zdravlje na radu – Matica-112 DOO Arandjelovac

Bezbednost i zdravlje na radu – Matica-112 DOO Arandjelovac

Delatnost: Društvo za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara
PIB: 108293758
Adresa: Venčane bb
Poštanski broj: 34306
Grad / Opština: Arandjelovac
Telefon: 064/164-73-83, 069/164-73-83
E-Mail: matica.112.doo@gmail.com
Web: http://matica112.co.rs/

Matica – 112 doo

je privredno društvo za pružanje usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (BZNR) i zaštite od požara (ZOP).

Pod našim krovom okupili smo stručnjake za poslove BZNR-a i zaštite od požara sa dugogodišnjim iskustvom, kao i visoko obrazovane stručnjake iz drugih oblasti prema Zakonu o bezbednosti i zdravlje na radu, Zakona o zaštiti od požara, i tehnički smo opremljeni za organizaciju i sprovođenje svih poslova iz oblasti BZNR i ZOP-a.

Takodje nas možete pronaći i u našem predstavništvu u Beogradu u ul. Vojvode Vlahovića br. 1/1, 11041 Voždovac, Beograd 147 Telefon: 011/3960545 i 011/4091132

Naše usluge su:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Pravilnik o ličnim zaštitnim sredstvima
 • Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći u slučaju povrede na radu
 • Obuka zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu
 • Pružanje usluga lica za bezbednost i zdravlje na radu (Referent za BZNR)
 • Zastita od požara
 • Vođenje referata zaštite od požara za pravna lica,
 • Pravna podrška poslodavcima u oblasti zaštite od požara,
 • Izrada pravila o zaštiti od požara,
 • Izrada programa obuke iz zaštite od požara,
 • Izrada glavnog idejnog projekta zaštite od požara,
 • Izrada plana zaštite od požara
 • Izrada analize požarne ugroženosti
 • Izrada studija organizovanja zaštite od požara
 • Izrada plana evakuacije u slučaju požara
 • Izrada analize postojećeg stanja zaštite od požara
 • Izrada operativne karte gašenja požara
 • Izrada alarmnog plana
 • Servisiranje
 • Stabilnih sistema za gašenje požara (sprinkler instalacije, instalacije sa raspršenom vodom i teškom penom, instalacije sa prahom i CO2)
 • Sistema za detekciju i dojavu požara
 • Sistema protivpanične rasvete
 • Prevoznih i ručnih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara
 • Hidrantske instalacije (spoljni i zidni hidranti)
 • Pumpi za povećanje pritiska u hidranskoj instalaciji (hidrocili)
 • Ispitivanje, Merenja, Vatrogasna sluzba, Vatrogasno i Fizicko – tehnicko obezbedjenje i idr.

Za nas ne postoje veliki i mali poslovi. Naš Akt o proceni rizika je opsežan, bez obzira da li se radi preduzetničkoj radnji, apoteci, mlekari ili fabrici. Naše iskustvo u ovim poslovima kao i praćenje evropskih regulativa su se već pokazali kao pouzdani u višestrukim proverama od strane inspektora rada.