Poslovne Strane

Biro ST-ing PRO D.O.O.

Biro za veštačenja “Z-STING” iz Novog Sada,osnivač i vlasnik Zoran Stanić dipl. ing. građ. osnovan je 16.10.2006. godine (kao sledbenik Biroa «ST-ing» čiji je osnivač i vlasnik od 08.05.1990. do 16.10.2006. godine takođe bio Zoran Stanić).

Rešenjem Republičkog ministarstva pravde Zoran Stanić je imenovan za stalnog sudskog veštaka za oblast građevinarstvo, br. Rešenja 740-05-01499/2010-03  od 06.07.2011. godine.

Dipl. ing. Zoran Stanić, poseduje sertifikat Recognised European Valuer (REV) izdat od strane The European Group of Valuers Associations (TEGoVA)

Veštačenja se vrše sa ovlašćenjem (stalni) sudski veštak građevinske struke

(uz svaki urađeni elaborat prilaže se fotokopija Rešenja Ministarstva pravde i Rešenja o osnivanju Biroa za veštačenja "Z-STING").

U Birou postoje dva stalno zaposlena radnika, Gordana Trbojević, građ. ing. i Zoran Veljović, građ. Tehn. Zoran Stanić je dugogodišnji član Udruženja sudskih veštaka “VOJVODINA” u Novom Sadu i Nacionalnog udruzenja procenitelja Srbije (NUPS).

Inače, u dugogodišnjoj praksi, rađeni su sledeći poslovi veštačenja:

- veštačenja u sudskim predmetima: veštačenja u predmetima opštinskih i trgovinskih

sudova. Radi se o parničnim, vanparničnim i predmetima u izvršnim sporovima.

- veštačenja u vansudskim predmetima: po zahtevu stranaka u vansudskim sporovima.

Konkretno, predmet veštačenja su razne arbitraže, konsultacije,

angažman u slučajevima koje stranke pokušavaju  da reše mimo suda,

predmeti u upravnim postupcima

(stalni veštak na listi Grada Novog Sada – sekretarijat za urbanizam,

komunalno/stambene poslove) i dr.

-  procene vrednosti nekretnina:

procene vrednosti nekretnina pretežno na teritoriji Novog Sada i okoline,

kao i pojedinačne procene na teritoriji Vojvodine i ostalih delova Srbije.

Najčešće, radilo se o stanovima, lokalima ili individualnim stambenim zgradama,

ali i o većim industijskim objektima. Postoji saradnja sa dvadesetak vodećih banaka u Srbiji,

od kojih sa nekima postoje i ugovori o poslovno/tehničkoj saradnji,

a kod svih navedenih Zoran Stanić se nalazi na spisku prihvatljivih procenitelja

(urađene procene banka prihvata),

Takođe, Zoran Stanić se nalazi se na Listi veštaka imenovanih od strane Sekretara

gradske uprave Grada Novog Sada,

gde je angažovan u upravnim postupcima u cilju izdavanja UU za totalnu

rekonstrukciju objekata (u preko sto predmeta)

- procene u “postupcima konverzije zemljišta”

- veštačenja u postupcima restitucije