Dimenzija DOO Aleksninac

Dimenzija DOO Aleksninac

Delatnost: Projektovanje i proizvodnja mašina i liftova
PIB: 100304043
Adresa: Majora Milana Tepića bb
Poštanski broj: 18220
Grad / Opština: Aleksinac
Telefon: 018/801-061, 018/882-438, 063/8597-430, 063/7748-799
E-Mail: dimenzija@medijanis.net
Web: http://dimenzija.org/

Dimenzija DOO

je preduzeće u privatnom vlasništvu, osnovano 1991.godine. Njen osnivač i prvi direktor je g. Kažimir Milošević dip.inž.maš. Od osnivanja, osnovna delatnost preduzeća je bila trgovina u oblasti crne metalurgije. 2007. godine preduzeće, obzirom na raspoloživi inženjerski kadar, strategiju daljeg razvoja usmerava na sledeće poslove:

 • Projektovanje i proizvodnju mašina za preradu svih vrsta sekundarnih sirovina
 • Projektovanje svih vrsta postrojenja za vertikalni i kosi transport
 • Isporuka i ugradnja postrojenja za vertikalni i kosi transport
 • Poslovi odgovornog izvođača radova, stručnog nadzora

U Republici Srbiji preduzeće Dimenzija d.o.o. se potvrdilo kao pouzdan i odgovoran partner u poslu. U prilog tome govori naša referens lista. Od svog osnivanja, preduzeće veruje u vrednosti i načela za koje smatramo da su temelji našeg dosadačnjeg i budućeg uspeha:

 • Poslovati sa najvišim etičkim načelima. Poštenje i besprekornost u svakom našem daje nam slobodu da uvek budemo ponosni na naš posao
 • Odnositi se prema poslovnim partnerima i kolegama na poslu onako kako bi želeli da se oni odnose prema nama
 • Zapošljavati najbolje ljude i odnositi se prema njima najboljei
 • Isporučivati kvalitetne proizvode i najviši mogući nivo podrške našim klijentima

PROIZVODI

 • OPREMA ZA BALIRANJE NEMETALNOG OTPADA
 • OPREMA ZA BALIRANJE METALNOG OTPADA

Ugradnja liftova

Preduzeće Dimenzija d.o.o. poseduje višegodišnje iskustvo u projektovanju, održavanju i ugradnji liftova.
Osnovna delatnost je nabavka i ugradnja:

 • Hidrauličnih liftova (putničkih, teretnih, autoliftova….)
 • Električnih liftova sa mašinskom prostorijom
 • Hidrauličnih i električnih liftova bez mašinske prostorije
 • Maloteretnih liftova
 • Pokretnih stepenišnih platformi za invalidna lica
 • Projektovanje mašina i liftova

Do sada stečena znanja, iskustva i kadrovski potencijal omogućavaju nam projektovanje:

 • Hidrauličnih liftova (putničkih, teretnih, autoliftova….)
 • Električnih liftova sa mašinskom prostorijom
 • Hidrauličnih i električnih liftova bez mašinske prostorije
 • Maloteretnih liftova
 • Pokretnih stepenišnih platformi za invalidna lica
 • Vertikalnih i horizontalnih presa za baliranje svih vrsta sekundarnih sirovina
 • Mlinova za mlevenje tvrde plastike
 • Miksera za preradu otpadne folije
 • Mašina i linija za pranje sekundarnih sirovina
 • Mašina drugih namena prema zahtevu klijenata