Građevinar Petrovič DOO Padina

Građevinar Petrovič DOO Padina

Delatnost:Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
PIB:106679926
Adresa:Andreja Sladkovića 26
Poštanski broj:26215
Grad / Opština:Padina
Telefon:063/256-530, 013/669-101
E-Mail:office@gradjevinarpetrovic.com
Web:

Firma “Građevinar Petrovič”

osnovana je 1990. godine, kao jedna od prvih privatnih građevinskih firmi. Početek rada ove firme bio je sa malim brojem ljudi.

Iz godine u godinu ova firma je znatno napredovala tako da je izrasla u moćnu radnu organizaciju sposobna da samostalno kvalitetno i na vreme obavi i najsloženije građevinske zahvate.

Od samog početka preduzeće se razvijalo kroz poslove u oblasti visokogradnje, adaptacija i rekonstrukcija kao i izgradnje poslovno stambenih objekata.

Za svaku od navedenih grana zapošljavaju se vrhunski majstori, koji svojom stručnošću odrade svaki posao na najbolji mogući način.

Sva prethodno stečena znanja i iskustva kroz rad na značajnim objektima i poslovima uneta su kao značajan kapital i tokom godina prenošena na mlađe kadrove.

Proteklih godina prošli smo kroz mnoge poteškoće poslujući u teškoj ekonomskoj situaciji u našoj zemlji, da bi smo iz toga izašli još jači, i u povoljnijim ekonomskim uslovima u potpunosti pokazali svoje potencijale i na tržištu zauzeli mesto koje nam pripada.

Visoka stručnost operative, zajedno sa menadžmentom preduzeća, omogućili su kvalitetno izvođenje radova u svim uslovima, a prema standardima i zahtevima investitora.

Zahvaljujući tome “GRAĐEVINAR PETROVIČ” postaje prepoznatljiv brend, a stečeni renome bazira na bogatoj referenc listi izvedenih objekata.

Od osnivanja do danas odrađeno je pedesetak objekata najvećim delom u Beogradu i Pančevu.

U kvalitet radova može se uveriti svako, bilo razgledanjem objekata, bilo razgovorom sa zadovoljnim vlasnicima.

Firma “Građevinar Petrovič”

U ovom trenutku firma broji 30 stalno zaposlenih radnika, da bi po potrebi, u sezoni zapošljavali duplo više. Takođe po potrebi zapošljavamo veliki broj kvalifikovanih proizvođača.

U cilju još boljeg poslovanja 2007. godine firma “GRADJEVINAR PETROVIČ” je formirala konzorcijum zajedno sa dve priznate firme iz Pančeva i Beograda i kvalifikovana je od fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine za izvođenje javnih radova iz oblasti vodoprivrede.

Verujući u svoje ljude, ni u ovim teškim vremenima nećemo posustati u poslovima koji su pred nama.