Građevinski radovi – SZR Kili Belegiš, Stara Pazova

Građevinski radovi – SZR Kili Belegiš, Stara Pazova

Delatnost: Izvodjenje svih gradjevinskih radova, niskogradnja i visokogradnja
PIB: 105919943
Adresa: Kralja Petra I 59
Poštanski broj: 22306
Grad / Opština: Belegiš
Telefon: 063/522-555, 065/8-522-555, 022/316-610
E-Mail: srkili@neobee.net
Web: http://kili-belegis.co.rs/

SZR Kili

je građevinska firma, osnovana 1984. godine, koja se prvenstveno bavi izvođenjem građevinskih radova u niskogradnji.

Iza nas stoje kilometri izvedenih radova u niskogradnji na TT mrežama, spojnim putevima, gasovodnim, energetskim, vodovodnim, kanalizacionim i KDS mrežama.

Pored toga izvodimo i radove na toplovodima, elektro radove, mašinske radove, građevinske radove.

Još od 1983-će godine osnivač je krenuo sa konstruisanjem mašine koja služi za iskop rova.

Mašinu koju je osnivač konstruisao je priključna mašina uz traktor MTZ-52 Belarus. Ideja je zasnovana na radu motorne testere.