Metalac AD Gornji Milanovac

Metalac AD Gornji Milanovac

Delatnost: Delatnost holding kompanija
PIB: 100887751
Adresa: Kneza Aleksandra 2/2
Poštanski broj: 32300
Grad / Opština: Gornji Milanovac
Telefon: 032/770-311, 064/841-60-20
E-Mail: nadica.vujic@metalac.com
Web: https://www.metalac.com/

Kompanija METALAC A.D.

je javno akcionarsko društvo, sa sedištem u Gornjem Milanovcu.

Metalac je osnovan 4. aprila 1959. godine, a kao akcionarsko društvo posluje od 1998. godine.

Od 01. januara 2006. godine sa poslovanjem otpočinju pet zavisnih društava, četiri proizvodna i jedno trgovinsko, koje osniva Metalac a.d. i prenosi im svoje osnovne delatnosti:

Metalac Posuđe d.o.o.

koje se bavi proizvodnjom posuđa, Metalac Inko d.o.o. proizvodi inox i granitnih sudopere i granmatrix kompozitne ploče, Metalac Bojler d.o.o. proizvodi sve vrste bojlera,

Metalac Print d.o.o.

bavi se proizvodnjom kartonske ambalaže i preslikača za posuđe i Metalac Market d.o.o. sa lancem od 50 specijalizovanih prodavnica širom Srbije;

Danas Metalac a.d. po osnovu vlasništva u kapitalu ima 14 zavisnih društava sa kojima je povezan u Grupu: četiri proizvodna, pet trgovinskih na domaćem i pet trgovinskih društava u inostranstvu.

U oblasti prometa na domaćem tržištu pored Metalac marketa d.o.o., značajna trgovačka društva su i Metalac Metalurgija a.d. u Novom Sadu, koja plasira Metalčeve proizvode i najširi asortiman za kućne potrebe na tržištu Vojvodine, a upravlja i lancem od 20 prodavnica u Vojvodini;

Metalac Trade d.o.o. koji se bavi veletrgovinom uvoznim asortimanom za kućne potrebe.

Metalac Proleter a.d. je glavni snabdevač građana opštine Gornji Milanovac sa oko 40 maloprodajnih objekata. Metpor d.o.o. Beograd je Metalčevo preduzeće koje se bavi zastupstvom.

Svih pet zavisnih društava u inostranstvu bave se prvenstveno plasmanom Metalčevih proizvoda. Najstarije i najveće po učešću je Metrot d.o.o. u Moskvi. Najmlađe je preduzeće Metalac Ukrajina osnovano 2011. godine.

Na tržištu USA je Metalac Group USA sa sedištem u Milvokiju. Hrvatsko tržište pokriva Promo-metal u Zagrebu, a u Crnoj Gori imamo preduzeće Metalac Market Podgorica d.o.o.

U vlasničkoj strukturi Metalca a.d. fizička lica učestvuju sa oko 60%, a pravna lica 5% i kastodi računi oko 35%.

Učešće stranih lica i investicionih fondova u ukupnom akcijskom kapitalu je 45%. Akcije Metalca a.d. kotirane su na Standard listingu Beogradske berze, a berzanski analitičari ocenjuju da je reč o jednoj od najzdravijih srpskih kompanija.

U 2012. godini Metalac je prema konsolidovanom bilansu ostvario skoro 59 miliona eura ukupnog prihoda i 5,2 miliona eura neto dobiti. Proizvodnja posuđa je kor biznis,a preduzeće Metalac Posuđe je jedan od najuspešnijih i najvećih proizvođača posuđa u Evropi.

Metalac izvozi svoje proizvode u oko 25 država na svim kontinentima. Osim tržišta u regionu, na kojima je tradicionalno prisutan, Metalčevi proizvodi takođe odlaze u:

Rusiju, Francusku, Italiju, Nemačku, Španiju, Švedsku, Finsku, Dansku, Češku, zatim Ukrajinu, Gruziju, Bugarsku… sve do USA i Australije.

U okviru Metalac Grupe zaposleno je oko 1.700 ljudi. Svaki deseti zaposleni ima univerzitetsko obrazovanje. Pritom se neprestano ulaže u stalnu edukaciju u cilju osavremenjivanja znanja u svim oblastima.

Metalac a.d. je integrisao sisteme upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine što potvrđuju TUV Sertifikati QMS/EMS ISO 9001 i ISO 1400. Kompanija je izuzetno posvećena svim aspektima održivog razvoja.

Metalac je osvojio više izuzetno značajnih priznanja od kojih izdvajamo:

Zlatna plaketa za korporativnu i društvenu odgovornost za 2009. godinu od Kluba privrednih novinara Srbije, Nacionalnu nagradu za društveno odgvorno poslovanje za 2008 godinu (CSR Serbia Award 2008);

Oskar kvaliteta za poslovnu izvrsnost u 2007. godini; Priznanje PKS za doprinos razvoju srpske privrede u 2006. godini Najbolje robne marke Srbije 2004., 2005. i 2006., Zlatna plaketa za kvalitet 2005.,

Priznanje za doprinos razvoju i primeni dizajna 2005., Izvoznik godine 2004., Biznis partner 2004….