PR Geo-Biro Ivanjica

PR Geo-Biro Ivanjica

Delatnost: Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
PIB: 102702135
Adresa: Venijamina Markovića 12
Poštanski broj: 32250
Grad / Opština: Ivanjica
Telefon: 063/664-615, 064/643-82-30
E-Mail: geo-biro@yahoo.com
Web:

PR Geo-Biro Ivanjica

Geodetski poslovi, izrada situacionih planova.

Premer zemljišta, snimanje i izrada katastarsko topografskih planova, deoba i omeđavanje parcela, snimanje podužnih i poprečnih profila i ostala merenja za potrebe projektovanja.