Sakupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada Envipack doo Beograd-Zemun

Sakupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada Envipack doo Beograd-Zemun

Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
PIB: 107430272
Adresa: Batajnički drum bb
Poštanski broj: 11080
Grad / Opština: Beograd - Zemun
Telefon: 063/458 248
E-Mail: a.sosevic@envipack.rs
Web: https://www.envipack.rs/

ENVIPACK d.o.o. je specijalizovani operater sa inegralnom dozvolom za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada, osnovan od strane kompanije Galenika Fitofarmacija a.d. prevashodno sa ciljem da se uspostavi sistem za sakupljanje i zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja na teritoriji Republike Srbije.

Osnovna namera je da se smanje količine generisanog otpada, očuvaju prirodni resursi i uspostavi optimalno upravljanje ambalažnim otpadom u skladu sa najboljim iskustvima zemalja EU i sveta.

ENVIPACK d.o.o. na efikasan, ekonomičan i ekološki održiv način doprinosi ispunjenju Nacionalnih ciljeva, zajednici obezbeđuje čistiju i zdraviju životnu sredinu, povećava efikasnost Operatera, svojim klijentima omogućava da snize troškove zbrinjavanja opasnog ambalažnog otpada i elegantno i praktično ispune zakonske obaveze.

Nudimo svoje usluge i rešenja svim svojim partnerima u lancu odgovornosti efikasnog upravljanja ambalažnim otpadom: državi, industriji, uvoznicima, lokalnim samoupravama i komunalnim službama, kao i opravdano zainteresovanoj javnosti.

U saradnji sa svojim klijentima, naš cilj je da ponudimo kvalitetnu uslugu i rešenja, da minimalizujemo uticaj ambalažnog otpada na životnu sredinu i naš životni prostor, kao i da promovišemo odgovoran odnos prema opasnom ambalažnom otpadu, njegovo smanjenje, ponovno korišćenje, reciklažu ili spaljivanje uz ponovno iskorišćenje energije, a u cilju kvalitetnijeg i zdravijeg života.