Sekundarne sirovine – BS Alfa Invest Group DOO Žabari

Sekundarne sirovine – BS Alfa Invest Group DOO Žabari

Delatnost:Otkup i prerada sekundarnih sirovina
PIB:106059009
Adresa:Vlaški Do bb
Poštanski broj:12370
Grad / Opština:Žabari
Telefon:065/448-19-15, 012/276-166, 012/276-167
E-Mail:alphagroup012@hotmail.com
Web:

Reciklaža-Sekundarne sirovine-Otpad

Firma se bavi otkupom i preradom sekundarnih sirovina, skladištenjem i tretmanom neopasnog i opasnog otpada.

 NEOPASNI OTPAD

  • Otkup i prijem otpada
  • Merenje i razvrstavanje otpada
  • Tretman otpada
  • Skladištenje
  • Pakovanje otpada
  • Mehaničko sečenje, plameno rezanje, presovanja otpada i dekompozicija otpada.

 OPASNI OTPAD

  • Prijem opasnog otpada na lokaciju postrojenja za upravljanje otpadom
  • Skladištenje opasnog otpada u eko-kontejnerima

čuvanje eko-kontejnera, njihova otprema sa lokacije i prijem praznih eko-kontejnera

RECIKLAŽA

sakupljanje, izdvajanje, prerada iz iskorišćenih stvari i materijala