Universe DOO Beograd

Universe DOO Beograd

Delatnost: Prodaja i servis kompresora za vazduh
PIB: 100206611
Adresa: Vojvode Baćevića 78
Poštanski broj: 11000
Grad / Opština: Beograd
Telefon: 011/3477-606, 011/3477-607, 011/3477-606, 011/3477-607, Fax: 011/3477-502
E-Mail: office@universe.rs
Web: http://www.universe.rs/

Universe DOO Beograd

Pretežna delatnost Preduzeća je prodaja i servis kompresora za vazduh, pneumatskog alata i rezervnih delova za kompresore i pneumatske alate. Direktor Preduzeća, Stojaković Miloš dipl.ing.maš. firmu uspešno vodi od 1990 godine.

Registrovani smo za proizvodnju, usluge i trgovinu, kao i za poslove uvoza, izvoza i zastupanja stranih firmi. Firma raspolaže sa 600 m2 sopstvenog i 160 m2 iznajmljenog poslovnog prostora.

Raspolažemo dovoljnim kapacitetima za obavljanje svih vrsta usluga iz svog domena u najkraćem mogućem roku, a u određenom obimu u mogućnosti smo i da vršimo usluge i isporuke roba sa odloženim plaćanjem. Za sve radove i isporućenu robu dajemo uobičajenu garanciju od 6 meseci, a po zahtevu kupca i godinu dana.

Prodaja kompresora

Universe d.o.o. Beograd bavi se prodajom kompresora i kompletne opreme za sušenje i filtraciju komprimovanog vazduha

Nudimo klipne, vijčane, spiralne i rotacione kompresore proizvođača :

Trudbenik Doboj

Alup Nemačka

Omega Air d.o.o. Ljubljana

Takođe nudimo i filtere komprimovanog vazduha, pripremne grupe, frashladne i adsorpcione sušače kao i kompletnu opremu za izvođenje instalacija komprimovanog vazduha

Servis kompresora

Preduzeće izvodi usluge iz oblasti održavanja, periodičnog servisiranja, generalnih remonta i prodaje rezervnih delova za kompresore, pneumatske alate i opremu za kompresorska postrojenja iz proizvodnog programa

Trudbenik Doboj,
Alup Nemačka,
Worthington Creyssensac Francuska,
Bottarini Italija
Omega Air Ljubljana

i ostalih proizvođača klipnih, vijčanih i rotacionih kompresora u najbržem mogućem roku po fabričkim normama i specifikacijama proizvođača kompresopra u smislu kvaliteta izvršenih radova a uz obostrano usaglašenu defektažu i predviđene radove.

Servis kompresora i magacin rezervnih delova preduzeća nalazi se u Beogradu, Ulica Vojvode Baćevića 78.

Održavanje
Perodično održavanje
Generalni remont
Prodaja rezervnih delova