Vatrosafe DOO Beograd

Vatrosafe DOO Beograd

Delatnost: Pružanje usluga u zaštiti od požara i bezbednosti u radnoj i životnoj sredini
PIB: 109077983
Adresa: Svetog Klimenta 37
Poštanski broj: 11000
Grad / Opština: Beograd
Telefon: 063/208-017
E-Mail: office@vatrosafe.rs
Web: https://vatrosafe.rs/

Vatrosafe DOO Beograd

Zaštita od požara, Bezbednost i zdravlje na radu, Prodaja protivpožarnih aparata.

Kao stručno lice nudimo vam usluge vezane za zaštitu od požara na osnovu Zakona o zaštiti od požara!

Vodimo i izrađujemo kompletnu dokumentaciju iz oblasti, a u skladu sa Zakonom Zaštita od požara i Bezbednost i zdravlje na radu

Organizujemo redovan servis opreme za zaštitu od požara, u skladu sa propisima