Veterinarska stanica Bor DOO

Veterinarska stanica Bor DOO

Delatnost: Veterinarska delatnost
PIB: 100499254
Adresa: Ljube Nešića 21
Poštanski broj: 19210
Grad / Opština: Bor
Telefon: 062/243-864, 062/885-10-50, 030/244-20-66, 030/245-75-35
E-Mail: vetbor030@gmail.com
Web: http://vsbor.weebly.com/

VETERINARSKA STANICA BOR

Veterinarska stanica Bor DOO je Vaš siguran i stručan saradnik na putu ka poboljšanju i modernizaciji Vaše poljoprivredne proizvodnje.

Veterinarska stanica Bor osnovana je i posluje od 1992 godine, a privatizovana je 2008 godine i u njoj trenutno radi 20 zaposlenih.

Naše veterinarske ambulante i punktovi se nalaze u Boru i u selima Opštine Bor i to u :

Zlotu, Bučju, Gornjanu, Krivelju i Oštrelju

A naša stručna veterinarska terenska služba pored sela gore nabrojanih sela pokriva i ostala sela Borske opštine:

Slatina, Tanda, Luka, Topla, Šarbanovac, Metovnica, Brestovac, Bela Reka, itd…

Takodje pružamo usluge i u selima Boljevačke i Majdanpečke opštine

Sumrakovac, Podgorac, Valakonje, Bogovina, Osnić, Lubnica, Jablanica, Lukovo, Vlaole, itd…

Naši stručni timovi,

sastavljeni od iskusnih veterinara i veterinarskih tehničara, pružaju najširi spektar veterinarskih usluga na terenu i u stanici.

Vršimo stručne konsultacije i savetovanja, u maju 2011 godine organizovali smo odlazak 55 poljoprivrednika na Medjunarodni Sajam Poljoprivrede u Novi Sad.

Od 2012 godine aktivno sarađujemo sa Borskim Zoološkim vrtom.

Našim klijentima nudimo po povoljnim cenama i kupovinu pilića, ćurića, koki nosilja, koncentrata GEBI, a takođe sa našim partnerima Delta Agrar i Niškom mlekarom vršimo i otkup teladi kao i otkup mleka.