Vrtić Prozorčić Beograd

Vrtić Prozorčić Beograd

Delatnost: Predškolsko obrazovanje
PIB: 108985566
Adresa: Beogradskog bataljona 47
Poštanski broj: 11000
Grad / Opština: Beograd
Telefon: 062/387-888, 062/387-887
E-Mail:
Web:

Vrtić Prozorčić Beograd

Izbori koje pravimo u životu, odluke koje donosimo, način življenja koji biramo, zavisi od naših iskustava iz najranijeg doba razvoja – detinjstva. Naš je program zasnovan na svesnosti da, kao važna sredina za odrastanje, u vrtiću možemo omogućiti da se deca kroz podršku, edukaciju, poverenje i ljubav razviju u zdrave, zadovoljne i uspešne ljude. Uz osmišljen kreativni program koji u sebi integriše razvoj intelekta, emocionalnog, socijalnog života i motoričkih veština, podstičemo našu decu da razviju sve svoje potencijale i da steknu različita znanja i veštine, kao što su:

Kreativno razmišljanje
Razvoj individualnosti i talenata
Formiranje autonomne i slobodne ličnosti
Otvoreno i pozitivno izražavanje emocija
Razvoj samopouzdanja i stvaranje sigurne ličnosti
PLAN I PROGRAM
Radno vreme vrtića je od 07:30h – 18h
Celodnevni i poludnevni boravak za decu uzrasta 1 – 7 godina
Vrtić radi tokom cele godine osim za vreme državnih praznika
Deca u vrtiću mogu imati doručak, užinu i ručak, a roditelji mogu da biraju vrstu i broj obroka koji žele za svoje dete.

Broj dece po grupama se kreće od 8 – 12.

U zavisnosti od teme koju obrađujemo u radu sa decom predviđene su posete pozorištima, muzejima, kulturnim ustanovama u peridu od oktobra do maja tekuće školske godine.

U režim dana je obavezno uključena šetnja ili rad u prirodi u trajanju od najmanje jednog sata (trajanje šetnje, sankanja, zavisno od vremenskih uslova).

Radionice u vrtiću traju od 30-50 minuta za decu starijeg uzrasta i od 15-25 minuta za decu mlađeg uzrasta.

U toku godine u vrtiću je predviđena školica u prirodi van Beograda, u trajanju od tri do sedam dana (planina Tara, Palić i slično).

U cilju zdravijeg i boljeg razvoja deteta vrtić „Prozorčić“ organizuje i psihološko savetovalište namenjeno i deci i roditeljima koje vode psihoterapeuti.