Alfa Lab Aleksandrovac

Alfa Lab Aleksandrovac

Delatnost: Ostale stručne,naučne i tehničke delatnosti
PIB: 104100428
Adresa: Kruševačka 36
Poštanski broj: 37230
Grad / Opština: Aleksandrovac
Telefon: 063/57-85-05, 037/355-49-86
E-Mail: alfalab@vinozupa.com
Web:

ALFA LAB ALEKSANDROVAC

Laboratorijska fizička, hemijska i mikrobiološka analiza hrane i predmeta opšte upotrebe.

Akreditovana laboratorija za ispitivanje ATS br. 01-149, Rešenjem Ministarstva za poljoprivredu br. 320-05-00100/2012-08, ovlašćena za fizičko hemijska ispitivanja i senzorna ocenjivanja šire i vina.