ATPR Dragoljub Knežević Čačak

ATPR Dragoljub Knežević Čačak

Delatnost: Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina
PIB: 101298487
Adresa: Kursulina 1
Poštanski broj: 32000
Grad / Opština: Čačak
Telefon: 032/373-000, 063/602-106
E-Mail: atprknezevic@gmail.com
Web:

ATPR Dragoljub Knežević

Bavimo se eksploatacijom šljunka, peska, gline i kaolina što obuhvata:

– eksploataciju industrijskog peska, građevinskog peska i šljunka
– drobljenje i prosejavanje šljunka
– eksploataciju građevinskog peska
– eksploataciju opekarske gline, vatrostalne gline i kaolina