Bušenje i izrada bunara – Akva Dom Kragujevac

Bušenje i izrada bunara – Akva Dom Kragujevac

Delatnost: Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
PIB: 106502034
Adresa: Resnik bb
Poštanski broj: 34000
Grad / Opština: Kragujevac
Telefon: 065/572-08-66, 063/766-17-62, 034/657-20-86
E-Mail: akvadom.bunari@gmail.com
Web: http://akvadombunari.weebly.com/

Preduzeće Akva Dom

se bavi bušenjem i opremanjem arterskih bunara.

Mi poslujemo već 10 godina i preko 200 uspešnih bunara. Radimo na teritoriji cele Srbije.

Delatnost:

  • bušenje dubinskih bunara maksimalnog prečnika D = 450 mm
  • maksimalne dubine 300 m sa ugradnjom čelične i pvc bunarske konstrukcije od Ø 110 mm do Ø 323 mm
  • opremanje bunara dubinskom pumpom i pratećom opremom
  • bušenje bunara za toplotne pumpe
  • bušenje pijezometra
  • geofizička karotažna merenja bušotina
  • inženjersko – geološka istraživanje

Proces izrade bušotina predstavlja skup različitih tehničko-tehnoloških zahvata koji se ostvaruju primenom kompleksnog sistema vođenja i praćenja radova.Ovaj sistem mora uvek funkcionisati pouzdano i sigurno uz minimalne troškove izrade.

Planiranje izrade bušotine

Planiranje bušotine je definisanje programa promenljivih parametara koji utiču na izradu bušotine, a koji moraju obuhvatiti sledeće:

•Sigurnost
•Minimalnu cenu koštanja i
•Svrsishodnost

Sigurnost treba da bude najveći prioritet kod planiranja izrade bušotine.

Minimalna cena koštanja. Važan faktor kod planiranja izrade bušotine je do krajnje granice smanjiti cenu koštanja uz maksimalno uvažavanje sigurnosnog aspekta.

U mnogim slučajevima, cena koštanja bušotine može se znatno redukovati uz dodatne napore na planiranju bušotine, a što obuhvata inženjerske principe, faktor iskustva i pristup izvođača radova.