JKP Blace

JKP Blace

Delatnost:Javna komunalna preduzeća
PIB:100370026
Adresa:Radomira Putnika bb
Poštanski broj:18420
Grad / Opština:Blace
Telefon:069/87-70-804, 027/371-580, 027/371-885
E-Mail:jkpblace@mts.rs
Web:

Preduzeće je osnovano 1963. godine a kao Javno komunalno preduzeće je registrovano 29.12.1989 godine kod Privrednog suda u Nišu po brojem Fi. 1074/89.

Osnovni podaci preduzeća su: Javno komunalno preduzeće «Blace» , ul . Vojvode Putnika b.b. 18420 Blace,osnovna šifra delatnosti- 3600 -sakupljanje prerada i distribucija vode, PIB- 100370026, matični broj 07216459.