Kontrolisanje i analiza stanja metala RD Dijagnostika

Kontrolisanje i analiza stanja metala RD Dijagnostika

Delatnost:
PIB:
Adresa: Gandijeva 210
Poštanski broj: 11070
Grad / Opština: Novi Beograd
Telefon: 063/694-609
E-Mail: rddijagnostika@gmail.com
Web: https://www.rddijagnostika.com/

Dijagnostika, ispitivanja i analiza stanja metala, termoenergetskih i turbinskih postrojenja, opreme pod pritiskom i čeličnih konstrukcija

Potpuno dimenzionisana materijalno i kadrovski za obavljanje najkompleksnijih i najsloženijih oblika ispitivanja, izrade analiza stanja metala i procenu preostalog veka opreme i postrojenja, i za poslove na sertifikaciji proizvoda prema GOST standardima.

NUDIMO USLUGU IZ SLEDEĆIH OBLASTI:

  • Elektroprivreda,
  • Naftna i petrohemijska industrija, oprema pod pritiskom, čelične konstrukcije.
  • Dijagnostika stanja proizvoda, opreme i postrojenja
  • Metode bez razaranja
  • Ispitivanje metala i zavarenih spojeva metodama sa razaranjem
  • Analiza
  • Izrada tehnologija zavarivanja
  • Obezbeđenje sertifikata o usaglašenosti prema GOST-R standardima

Korisniku pružamo kompletnu logistiku, a sve u cilju zadovoljenja kompletnih potreba