Montažni građevinski kontejneri – Varmus Bački Petrovac

Montažni građevinski kontejneri – Varmus Bački Petrovac

Delatnost: Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
PIB: 109583485
Adresa: Lenjinova 52
Poštanski broj: 21470
Grad / Opština: Bački Petrovac
Telefon: 063/86-87-467
E-Mail: varmus.mirta@gmail.com
Web: https://varmus-kontejneri.com/

Varmus montažni građevinski kontejneri

Montažni građevinski kontejneri su standardnih dimenzija 600x240x255 cm. Dimenzije se mogu prilagoditi potrebama i želji kupca.

Konstrukcija je napravljena od metalnih profila, što obezbeđuje čvrst i stabilan objekat.

Zidovi i plafon su obloženi izolacionim panelima ispunjenim poliuretanskom penom, debljine 4 cm i 5 cm.

Pod je obložen OSB pločama i prekriven termoizolacionom folijom i laminatom. Kontejneri sadrže vrata i prozore.

Električna instalacija obuhvata: razvodnu tablu, prekidač, utičnice i led rasvetu.

Prednosti montažnih građevinskih kontejnera u odnosu na zidane objekte su mnogobrojne: kraće vreme proizvodnje, mobilnost objekata, mogućnost brzog proširivanja ili smanjivanja objekata, a takođe i pristupačnija cena.

Sanitarni kontejneri

Kontejneri su namenjeni za sanitarne potrebe. Mogu biti podeljeni na muški i ženski deo, samo WC-i, samo tuševi, kombinacija oba itd. Sanitarni kontejneri mogu biti zasebne jedinice ili u sklopu kancelarijskih kontejnera. Opremaju se instalacijom, elementima i galanterijom prema zahtevu kupca.

Magacinski kontejneri

Magacinski građevinski kontejneri se koriste za skladištenje. Proizvode se prema opisu koji daje kupac.

Modularni kontejneri

Modularni montažni građevinski kontejneri – modularni kompleksi sačinjeni su od dva ili više međusobno povezanih kontejnera da bi se dobila funkcionalna celina i ispunile potrebe kupca.

To su višenamenski objekti koji mogu sadržati sledeće elemente:

  • kancelarijski prostor
  • magacinski prostor
  • proizvodni prostor
  • sanitarni čvor

Modularni kompleksi se proizvode po opisu kupca.

Kontejneri za portirnice

Portirnice imaju višestruku namenu. Dimenzije su: 120×120 cm, 150×150 cm, 200×150 cm i 300×240 cm. Imaju 1 vrata 100×205 cm i prozor 100×120 cm. Prema potrebi kupca mogu se prilagoditi dimenzije i izgled.