Privatna predškolska ustanova – RSD Bajka Novi Beograd

Privatna predškolska ustanova – RSD Bajka Novi Beograd

Delatnost: Predškolsko obrazovanje
PIB: 107355220
Adresa: Đorđa Stanojevića 14
Poštanski broj: 11070
Grad / Opština: Novi Beograd
Telefon: 065/39-73-621, 061/14-81-937
E-Mail: office@rsdbajka.com
Web: http://www.rsdbajka.com/

PPU RSD Bajka

je veriifikovana od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja.

Osmišljena je kao podrška porodici i deci u osnaživanju dečijih potencijala i uloge roditelja kao ravnopravnih partnera koji učestvuju u vaspitanju i obrazovanju, kao i celokupnom psihofizičkom razvoju dece do polaska u školu.

Negujemo atmosferu poverenja, međusobne saradnje, individualnog izražavanja kao i uvažavanja posebnosti i različitosti.

Osnovna delatnost podrazumeva predškolsko vaspitanje i obrazovanje, negu, ishranu i preventivno zdravstvenu zaštitu svih mališana od 6 meseci pa do polaska u školu.

Nudimo celodnevni i poludnevni boravak dece uzrasta od šest meseci do polaska u školu.

Predškolska ustanova realizuje vaspitno obrazovni rada u dva namenski građena objekta:

  • 1. Objekat „RSD Bajka“ veličine – 420m2 ,120m 2 igraonice i 260 m2 zelene povšine sa pripadajućim mobilijarem. Adresa Ustanove je Đorđa Stanojevića br.14, na teritoriji Opštine Novi Beograd, broj telefona 011/227 10 29.
  • 2. Objekat „RSD Bajka-Dečije carstvo“ površine 690,63m2, zelene površine 133.5m2, na adresi Milutina Milankovića 1ž, na teritoriji Opštine Novi Beograd.