Proizvodnja paleta – Sudex DOO Žagubica

Proizvodnja paleta – Sudex DOO Žagubica

Delatnost: Proizvodnja peleta i briketa
PIB: 103007205
Adresa: Homoljska bb
Poštanski broj: 12320
Grad / Opština: Žagubica
Telefon: 069/310-38-50
E-Mail: sudexdoo@hotmail.rs
Web:

Sudex DOO

je preduzeće koje se bavi proizvodnjom peleta u kontrolisanim uslovima u skladu sa propisanim standardima i uz upotrebu najnovije tehnologije u procesu proizvodnje.

Drveni pelet

je efikasno ugljenik-neutralno gorivo – na gram ispuštenog CO2 angažuje se jedan gram u fotosintezi, te se tako održava odnos ugljenika u prirodi. Sagoreva tako čisto da je skoro nemoguće videti dim iz dimnjaka, a iza sebe ostavlja oko 1% pepela.

Sagorevanjem drvenog peleta gotovo da se uopšte ne proizvodi kreozot, glavni uzročnik požara u pećima i kaminima.

U procesu proizvodnje drvenog peleta koriste se tone i tone piljevine, strugotina i otpadnog drveta, odnosno nusproizvoda drugih industrija – sve ovo bi u suprotnom završilo na deponijama. Prerađuje se sav drveni otpad koji se vraća nazad u proizvodnju.