Proizvodnja peleta – Bio-Therm DOO Prilike, Ivanjica

Proizvodnja peleta – Bio-Therm DOO Prilike, Ivanjica

Delatnost:Proizvodnja peleta i briketa
PIB:105035728
Adresa:Radaljevo bb
Poštanski broj:32252
Grad / Opština:Prilike - Ivanjica
Telefon:063/651-907, 063/660-160, 065/64-63-353
E-Mail:stanko@bio-therm.rs
Web:http://www.bio-therm.rs/

Proizvodnja peleta – Bio-Therm DOO Prilike, Ivanjica

Fabrika za proizvodnju drvnog peleta Bio-therm d.o.o. je osnovana 2007. godine sa sedištem firme u Prilikama kod Ivanjice.

Osnovna delatnost firme je proizvodnja peleta od drveta. Kompletno postrojenje fabrike sa trenutnim kapacitetom može da proizvede 4 tone peleta po satu.

Proizvodni pogon Bio-Therm doo se nalazi nedaleko od Ivanjice na putu prema Guči u mestu Vučkovica.

Vrlo pristupačno za teretne kamione koji transportuju pelet od fabrike ka kupcu kao i kamione koji transportuju sirovinu.

Na placu fabrike se nalazi veliko skladište sirovine bukovog drveta koje se priprema za dalju obradu u procesu proizvodnje peleta.

Odmah nakon pregleda sirovine i pripremanja, počinje se sa procesom mlevenja gde se dobija bukova sečka koja se dalje skladišti u silosu.

Sečka se uz pomoć pužnog transportera dalje transportuje iz silosa do mlina gde se sečka usitnjava do konačne granulacije.

Nakon granulacije prelazi se na sušenje sirovine u sušari iz koje se daljim transportom sirovina dobavlja do presa koje predstavljaju konačan put u dobijanju drvnog peleta.

Daljim putem od presa pelet se skladišti u silosima za skladištenje peleta odakle se pelet dalje transportuje do dela sa pakericama, mašinama koje pakuju pelet u džakove.

Nakon završenog procesa pelet se slaže na palete i strečuje a kasnije odlaže u magacin iz kog se dalje transportuje do kupca.