Radnja za kopanje i bušenje bunara – Grdovići Arilje

Radnja za kopanje i bušenje bunara – Grdovići Arilje

Delatnost:Bušenje i izrada bunara
PIB:108497949
Adresa:Grdovići bb
Poštanski broj:31230
Grad / Opština:Arilje
Telefon:065-608-69-55, 031-3891-401
E-Mail:busenjebunara@yahoo.com
Web:https://busenjebunara.rs/

Grdovići Arilje

Vrhunskom opremom vodećih proizvođača i našim visoko stručnim operativnim kadrom, omogućava nam da budemo uspešni u čak i najtežih uslova. Veliki potencijal naših mogućnosti je garant da će mo budućim klijentima moći da pružimo uslugu kakvu na ovim prostorima teško mogu da nađu.

Primenljivost usluga pronalaženja i bušenja na malim i velikim dubinama je ogromna a proteže se od dovođenja pijaće vode do dovođenja vode za neprekidna navodnjavanja.

Vršimo

  • ISPITIVANJE TERENA I ODREDJIVANJE MESTA (LOKACIJE) BUŠENJA
  • BUŠENJE EKSPLATACIONIH BUNARA DO 300
  • UGRADNJU DUBINSKIH PUMPI KAO I BUŠENJE I UGRADNJA SONDI ZA TOPLOTNE PUMPE