Rasadnik SZCR Breza Futog, Novi Sad

Rasadnik SZCR Breza Futog, Novi Sad

Delatnost:Gajenje sadnog materijala
PIB:100725388
Adresa:Rade Kondića 127
Poštanski broj:21410
Grad / Opština:Futog
Telefon:021/639-53-58, 061/500-05-19, 063/541-761
E-Mail:office@breza.co.rs
Web:

Breza

je porodično preduzeće specijalizovano za hortikulturnu proizvodnju i trgovinu hortikulturnim proizvodima. Od 2011. godine počinjemo da se bavimo proizvodnjom voćnih sadnica. U svojoj ponudi imamo vrhunski sadni materijal za intenzivne voćne zasade i ukrasni voćni sadni materijal za okućnice. U našem rasadniku gaje se bezvirusne sertifikovane voćne sadnice, u Evropi aktuelnih sorti. Za sorte koje su zaštićene, posedujemo licence dobijene od vlasnika sorti.

Proizvodnja se odvija uz primenu najsavremenijih tehnologija u rasadničkoj proizvodnji. Kvalitet sadnica je saglasan sa evropskim standardima o kvalitetu sadnog materijala i uporediv sa kvalitetom sadnog materijala iz vodećih evropskih rasadnika. Naš cilj je evropski kvalitet, kao doprinos podizanju konkurentnosti domaćih proizvođača, povećanje njihovih prinosa i optimizaciji troškova.

Proizvodni program rasadnika Breza obuhvata sadni materijal namenjen za intenzivne (proizvodne) zasade. Tu pre svega spadaju jednogodišnje sadnice sa prevremenim grančicama i dvogodišnje „knip“ sadnice jabuke. U posebnim slučajevima, proizvodimo i „devetomesečne“ sadnice sa prevremenim grančicama. Takav tip sadnica preporučujemo samo ukoliko kupac želi da što pre ispita novu sortu ili klon.

Za okućnice možemo ponuditi specijalne sadnice „duo“ i „trio“ (dve ili tri okalemljene sorte na jednoj podlozi), kao i „svećnjak“ sadnice, sa dekorativno formiranom krunom.

Jedan od osnovnih preduslova uspešnosti voćarske proizvodnje je upotreba kvalitetnog sadnog materijala. Kvalitet sadnice podrazumeva sortnu i zdravstvenu ispravnost i odgovarajuću vegetativnu i generativnu razvijenost sadnice.