SR Projekting Grocka – Beograd

SR Projekting Grocka – Beograd

Delatnost:Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
PIB:104947915
Adresa:Vučka Milićevića 9
Poštanski broj:11306
Grad / Opština:Grocka - Beograd
Telefon:064/671-74-83, 011/850-01-59
E-Mail:projektinggro@gmail.com
Web:

SR Projekting Grocka – Beograd

SR Projekting posluje od 2007. godine na teritoriji Srbije sa sedištem u Grockoj. Bavimo se arhitekturom, projektovanjem i nadzor radova.

Projektovanje zgrade podrazumeva da se ideja pretvori u idejno rešenje odnosno gotov projekat. Projektovanje zgrade vrši se u saradnji sa arhitektama i inženjerima (građebinski, elektrotehničkii mašinski).
Projektovanje zgrade sastoji se od prikaza svih prostorija u zgradi kao i pratećih objekata. Projektovanje zgrade obuhvata:
– nacrt urbanističkog projekta
– crtež arhitektonskog rešenja
– skicu glavnog projekta
– skicu izvedenog stanja

Projektovanje poslovnih objekata odnosi se na usklađivanje želja i ideja sa urbanističkim projektima koji moraju biti ispoštovani po zakonu i propisima. Svako projektovanje poslovnihobjekata započinje se grubim crtežima, a onda se polako skice finalizuju.

Projektovanje poslovnih objekata znači da i svaka prostorija posebno mora imati svoju skicu, kako bi se na kraju utvrdilo da li su potrebne neke prepravke ili dorade projekta. Projektovanje poslovnih objekata sastoji se od:
– izrade idejnog rešenja
– izrade idejnog projekta
– izrade glavnog projekta

Naši stručni saradnici postaraće se da na projektima na koji ma smo angažovani kao nadzor, budu ostvarene u dogovorenim rokovima uz poštovanje svih procedura, pravila i standarda.