Tehnički pregled Grujić System DOO Bačka Palanka

Tehnički pregled Grujić System DOO Bačka Palanka

Delatnost: Registracija vozila i tehnički pregled
PIB: 109873951
Adresa: Novosdadski put 27A
Poštanski broj: 21400
Grad / Opština: Bačka Palanka
Telefon: 064/27-98-049, 064/10-81-263
E-Mail: grujicsystem@gmail.com
Web:

Tehnički pregled Grujić System DOO Bačka Palanka
Grujić System DOO

  • Tehnički pregled
  • Registracija vozila
  • Uvoz i prevoz automobila
  • Plaćanje svih računa
  • Prepis vozila
  • Izdavanje zelenih kartona i ličnih dokumenata

Za više informacija kontaktirajte nas na brojeve telefona: 064/27-98-049 i 064/10-81-263.